Srijeda 1 Prosinac 2021
Srijeda, 14 Ožujak 2012 09:40

Tko tu koga...

Sudski čekić još radi... Sudski čekić još radi...

CROMENTAR

Tko tu koga ...

Početkom godine bili smo svjedoci više-manje javne prepiske tajnika Oldtimer kluba „HISTRIA“ i tajnika Hrvatskog oldtimer saveza koji su, ponukani presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, posl.br. Us-4117/2011-4 od 21. rujna 2011. godine, tumačili istu u najmanju ruku subjektivno, koristeći argumente iznesene u presudi u prilog svojim tvrdnjama, ne prezajući pri tome poučiti jedan drugoga raznim latinskim sentencama, ne bi li tako dali dodatnu težinu svojim stavovima. No, o čemu se tu zapravo radi i tko je u pravu.

Dakle, ukratko, spomenutom presudom Upravnog suda usvojena je tužba podnesena protiv upravnog akta – rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-351-02/11-14/66, Urbroj: 531-04-1-11-3 od 15. ožujka 2011. godine te je isto poništeno. U obrazloženju presude Upravnog suda navodi se kako je tuženo tijelo već donosilo drugačije odluke u pogledu iste činjenične i pravne osnove te kako isto u pobijanom aktu ne navodi propise temeljem kojih se kao dokaz o razvrstavanju vozila u kategoriju oldtimer priznaje identifikacijska isprava koju izdaje Hrvatski oldtimer savez.

Da li ova presuda baca novo svjetlo na odnose snaga u pogledu ovlaštenja za izdavanje identifikacijskih isprava razvrstavanja vozila u kategoriju starodobnih vozila? I da i ne.

Naime, promatrajući vrlo usko i konkretno presudu Upravnog suda u ovom trenutku s formalnog stajališta možemo zaključiti samo to kako je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dobilo packu po prstima i kako podnositelj tužbe za sada, kolokvijalno rečeno, vodi 1:0. Na ovakav zaključak jasno upućuje obrazloženje presude Upravnog suda u kojoj se vrlo jasno i nedvojbeno ukazuje na manjkavosti u pravnom shvaćanju donositelja pobijanog upravnog akta koje se odnosi na primjenu materijalnog prava odnosno na činjenicu da Ministarstvo nije navelo temeljem kojeg propisa je Hrvatski oldtimer savez ovlaštenik izdavanja identifikacijske isprave koja se dokazuje razvrstavanjem vozila u oldtimer kategoriju.

Ono što je bitno za napomenuti je da izreka presude obvezuje, a ne obrazloženje, pa u tom smislu, uzimajući u obzir činjenicu da je predmet vraćen na ponovni postupak Ministarstvo u nastavku „utakmice“ ima priliku izjednačiti rezultat. Naime, postupajući prema uputi Upravnog suda Ministarstvo može donijeti istovjetno rješenje pri čemu će se pozvati na propis koji upravo Hrvatski oldtimer savez ovlašćuje na donošenje identifikacijskih isprava. Na prvi pogled zvuči jednostavno, ali u praksi nije tako. Ovo iz razloga što niti jedan propis nije ovlastio Hrvatski oldtimer savez, ali isto tako, niti jednu drugu udrugu ili klub na izdavanje identifikacijskih isprava, pa takva neregulirana i nedefinirana situacija dovodi do različitih pravnih shvaćanja i tumačenja postojećih propisa.

Naravno, nužno je regulirati pravni okvir na način da isti ne ostavlja bilo kakve dvojbe u pogledu ovaštenika izdavanja identifikacijske isprave, pa će u tom smislu biti interesantno vidjeti da li će u ponovljenom postupku Ministarstvo posegnuti za argumentacijom prema kojoj svoje ovlaštenje Hrvatski oldtimer savez crpi iz ovlaštenja koja mu je dala FIVA (Svjetska udruga veteranskih vozila). U kojoj mjeri pravo izdavanja identifikacijske isprave treba biti restriktivno i da li se time pokušavaju ostvariti neki drugi ciljevi koji ne bi trebali biti svrha i smisao ostvarivanja prava ovlaštenika izdavanja identifikacijskih isprava, očigledno će biti i dalje kamen smutnje između sada suprotstavljenih strana – Saveza s jedne strane i oltimer klubova s druge.

U očekivanju da nadležna tijela zauzmu adekvatan stav po tom pitanju možemo i dalje očekivati kontadiktorne odluke nadležnih tijela prihvaćajući to kao realnost, vodeći se pri tome još jednom latinskom sintagmom: credo quia apsurdum – vjerujem jer je besmisleno! 

Komentirajte na forumu; Histria-Hros

Više u ovoj kategoriji: « Zadnje VW taxi bube Setra busevi »

Google oglas

Istaknuti oglas