Utorak 7 Veljača 2023

Pravila i uvjeti korištenja 

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica oldtimeri.hr. 

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica oldtimeri.hr, stupate u ugovorni odnos s Oglasnikom i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama oldtimeri.hr, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske. 

Posebna pravila i informacije za oglašivače

Sadržaj stranica

Oldtimeri.hr je stranica nastala s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i potencijalnim kupcima. Oldtimeri.hr su napravili ove stranice sa velikom pozornošću i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).
Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Isključena je bilo kakva odgovornost stranice oldtimeri.hr za sadržaj oglasa. 

Registracija korisnika 

Kao uvjet korištenja dodatnih usluga (kao što je "Oglasnik") na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.
Oldtimeri.hr zadržavaju pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.
U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.
Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga stranice oldtimeri.hr.
Korisnik koji želi objaviti oglase (komercijalne i besplatne) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane oldtimeri.hr. biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe stranice oldtimeri.hr.
Oldtimeri.hr prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nisu dužni provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nisu odgovorni za sadržaj pohranjenih podataka. Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu stranici oldtimeri.hr da ih prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Kupoprodaja

Oldtimeri.hr daju platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore.
Uporaba stranica oldtimeri.hr ne čini oldtimeri.hr odgovornima za prodaju/kupnju, niti su oldtimeri.hr dio prodajnog procesa.
Prikupljanje informacije te njihova uporaba
Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i oldtimeri.hr) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.
Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja korisnika o aktivnostima i proizvodima.
Oldtimeri.hr će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika.
Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima oldtimeri.hr.
Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da oldtimeri.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka.
Oldtimeri.hr imaju pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3. ovog članka, oko slanja obavijesti o novoj ponudi, newslettera i obavijesti o posebnim ponudama, o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
Oldtimeri.hr mogu sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na oldtimeri.hr, nisu odgovorni za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da oldtimeri.hr nisu razvili tu stranicu, te nemaju utjecaja na nju, i ne snose odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
Ako se ne slažete sa prethodnim člancima, savjetujemo Vam da ne koristite stranice oldtimeri.hr
Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva
Prava koja se odnose na stranicu www.oldtimeri.hr uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju stranici oldtimeri.hr.
Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između oldtimeri.hr i druge strane.
Sav sadržaj na internetskim stranicama oldtimeri.hr zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja stranice oldtimeri.hr.
Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, Oglašivači su suglasni da oldtimeri.hr mogu bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama oldtimeri.hr koristiti, distribuirati i objaviti i na drugim partnerskim internetskim stranicama oldtimeri.hr, kao i stranicama društvenih mreža, kao što i oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mrežama oldtimeri.hr može koristiti, distribuirati i objaviti i na stranicama oldtimeri.hr

Isključenje
Oldtimeri.hr zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Oldtimeri.hr također zadržavaju pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
Oldtimeri.hr zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:
da kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
da lobira oglašivače (klijente) oldtimeri.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana
da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu
Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima oldtimeri.hr poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

Jamstvo
Oldtimeri.hr ne jamče: točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju oldtimeri.hr poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje ti koristi u poslovanju da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme da sadržaj na oldtimeri.hr neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.
Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, oldtimeri.hr savjetuju sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

Odgovornost
Oldtimeri.hr se ne mogu smatrati odgovornima Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa stranica oldtimeri.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Oldtimeri.hr također nisu odgovorni za eventualnu štetu nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode.
Nadalje, oldtimeri.hr ne mogu snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s oldtimeri.hr, niti da oldtimeri.hr podupiru takve stranice.
Oldtimeri.hr niti u kojem slučaju nisu nikome odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
Korisnik internetske stranice oldtimeri.hr dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako oldtimeri.hr tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.
Oldtimeri.hr u svakom trenutku zadržavaju pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima oldtimeri.hr.
Oldtimeri.hr neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.

POSEBNA PRAVILA PRI OGLAŠAVANJU
Članci iz ovog poglavlja, zajedno sa člancima iz Poglavlja 1, primjenjuju se ako se želi predati oglas na internetske stranice oldtimeri.hr. Privatni mali oglas mogu predati samo oglašivači koji prodaju svoju privatne pokretnine i dijelove ili oglašavaju za vlastite osobne potrebe. Agencije, tvrtke, obrtnici i svi koji oglašavaju radi ostvarivanja profita (trgovci, preprodavači, samostalni poduzetnici...) mogu platiti oglas prema važećem cjeniku za profesionalne oglašivače.

Sadržaj oglasa
Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje oldtimeri.hr pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane oldtimeri.hr. oldtimeri.hr ulažu sve napore kako bi svojim čitateljima ponudili kvalitetnu uslugu.
Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. oldtimeri.hr imaju pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
kada je oglas predan u krivu rubriku,
kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna,
kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema oldtimeri.hr i nadležnim zakonima Republike Hrvatske
kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
kada oglas za internetsko izdanje sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
oldtimeri.hr nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Prilikom kupnje usluga na oldtimeri.hr te njihovih otkazivanja, ili od strane oldtimeri.hr ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, oldtimeri.hr nisu dužni korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.

ZAVRŠNE ODREDBE
Korištenje cookiesa
Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, oldtimeri.hr nisu u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovaraju i ne uvažavaju naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.
Promjene uvjeta korištenja
oldtimeri.hr zadržavaju sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenjaju, zamjenjuju ili ukidaju izgled, sadržaj i uvjete korištenja oldtimeri.hr kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave.
Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima. Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti internetske stranice oldtimeri.hr.
Sudska nadležnost
Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica oldtimeri.hr, a stvarno nadležni sud u Zagrebu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.
Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranica oldtimeri.hr. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica oldtimeri.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama oldtimeri.hr primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni republike Hrvatske.

Istaknuti oglas