Četvrtak 6 Kolovoz 2020

Lakiranje

U ovom odjeljku može naći informacije o specijaliziranim radionicama koje obavljaju usluge bojanja. Bojanje / lakiranje oldtimera jedan je od najvažnijh procesa restauracije, jer u konačnici daje krajnju sliku kompletnog truda utrošenog prilikom obnove.

Kod pripreme za lakiranje prvo ide grubo kitanje. Ako je na autu rađena limarija, ako je bio udaren, ili općenito ako treba deblji sloj, prvo se kita PE kitom armiranim staklenim vlaknima. Staklena vlakna služe kao pojačanje, pa neće pucati. Zatim se brusi do približno željenog oblika, grubljim brusnim papirom…