Srijeda 21 Kolovoz 2019
Rješavanje oldtimer problema

Rješavanje oldtimerskih problema

Kao što i sam naslov teme govori, pokušat ćemo pomoći kroz tekstualni ili slikovni prikaz rješenja pojedinih problema koji se mogu dogoditi na starodobnim vozilima. Spremni smo uz vašu pomoć objaviti i vaša rješenja pri nastalim problemima. Vaše ideje i iskustva pošaljite elektronskom poštom na adresu naše redakcije. Sigurni smo da je svaki savjet dobrodošao.
kako riješiti neki od problema vezanih uz oldtimer vozilo...

Pravilna iskra na svjećicama

Napisao
Izgaranje Izgaranje

Da li je u pitanju sistem paljenja provjerava se ovako: Ako je moguće, upotrijebiti izolacijsku ili građevinsku rukavicu (radi izbjegavanja neugodnih, ali bezopasnih strujnih udara) i skinuti visokonaponski kabel koji polazi od bobine i ulazi u razvodnu kapu i dok je u toku pokretanje motora, njegov metalni kraj približavati do oko 1mm blizu mase.

Iskra bi trebala biti jaka i svijetlo roze boje. (Ako je ima ) Ako je nema, za dalju provjeru potrebna je alatka po nazivu- Auto Glinericom (AG) [a to je žarulja od 12V smještena u providnoj drški šila i sa provodnikom koji na svom kraju ima štipaljku za masu].

Da li do bobine dolazi +12V, (na klemu ''+15''), provjeravamo tako što [pri datom kontaktu - ključem, kada svijetli signalna lampica akumulatora i pritiska ulja na instrument ploči] AG treba mirno svijetliti i prije i za vrijeme pokretanja motora.

Da li drugi niskonaponski kraj bobine (klema ''–1'') dobija ispravan napon, provjerava se tako što AG trepće samo u toku verglanja. Ako ne trepće, provjeriti komutator (nekada je njegova funkcija ostvarivana platinskim gumbima) odn. sistem za paljenje koji ga zamjenjuje (elektronski ili računarski).

Komutator ima napajanje +12V (ispituje se kao ''+15'' na bobini), masu (da li ima masu ispituje se sa AG čiju štipaljku sada treba povezati na + klemu akumulatora), ulaz sa čitača/davača/senzora položaja radilice odn. bregaste osovine (ispituje se ommetrom) i izlaz ka bobini (ka klemi ''–1''). Komutator može otkazivati i tek pri nekim okretajima, a moguć je kvar i na čitaču ili kabelu ili konektoru čitača.

Davač može biti kalem u razvodniku ili poseban čitač ispred zubaca na nazubljenom zamašnjaku. 

Ako iskre ima, ali je slaba, provjeriti bobinu – moguće je da ima ''falš'' pražnjenje (iskrenje) koje joj smanjuje efekt, i ono može biti i iznutra (rijetko) ili vanjsko. Vanjsko iskrenje se provjerava približavanjem - opipavanjem bobine rukom dok se vergla ili dok motor radi, i vizuelno – po svjetlucanju (''koroni'') u mraku, posebno ako je motor u vlažnoj atmosferi ili magli jer se tada korona najbolje zapaža.

Ako je iskra iz bobine na ulasku u razvodnu kapu dobra, ako motor ipak može raditi, skidati i vraćati jedan po jedan kabel do svjećice i provjeravati da li ima promjene u radu motora (po njegovom zvuku ili po brojaču okretaja). Ako nema promjene, to pokazuje da taj cilindar nije u funkciji.

Ako motor ne može raditi, skidati jednu po jednu svjećicu i, vrativši kabel na nju i prislonivši je na masu, provjeriti iskru za vrijeme pokretanja motora. Ako je nema ili je slaba, provjeriti kablove do svjećica (opipavanjem i koronom) i dalje razvodnu ruku u razvodniku i samu razvodnu kapu. Kapa može biti napuknuta i kroz te unutrašnje pukotine formirati puzne staze za iskru kojom se iskra provodi nepravilno – neželjenom putanjom.

U kapi se može zateći i nedozvoljeno mnogo prašine ili vlage i to opet dovodi do falš putanje iskre. Kapu treba obrisati i osušiti.