Subota 27 Studeni 2021

Pravilna iskra na svjećicama

Napisao
Izgaranje Izgaranje

Da li je u pitanju sistem paljenja provjerava se ovako: Ako je moguće, upotrijebiti izolacijsku ili građevinsku rukavicu (radi izbjegavanja neugodnih, ali bezopasnih strujnih udara) i skinuti visokonaponski kabel koji polazi od bobine i ulazi u razvodnu kapu i dok je u toku pokretanje motora, njegov metalni kraj približavati do oko 1mm blizu mase.

Iskra bi trebala biti jaka i svijetlo roze boje. (Ako je ima ) Ako je nema, za dalju provjeru potrebna je alatka po nazivu- Auto Glinericom (AG) [a to je žarulja od 12V smještena u providnoj drški šila i sa provodnikom koji na svom kraju ima štipaljku za masu].

Da li do bobine dolazi +12V, (na klemu ''+15''), provjeravamo tako što [pri datom kontaktu - ključem, kada svijetli signalna lampica akumulatora i pritiska ulja na instrument ploči] AG treba mirno svijetliti i prije i za vrijeme pokretanja motora.

Da li drugi niskonaponski kraj bobine (klema ''–1'') dobija ispravan napon, provjerava se tako što AG trepće samo u toku verglanja. Ako ne trepće, provjeriti komutator (nekada je njegova funkcija ostvarivana platinskim gumbima) odn. sistem za paljenje koji ga zamjenjuje (elektronski ili računarski).

Komutator ima napajanje +12V (ispituje se kao ''+15'' na bobini), masu (da li ima masu ispituje se sa AG čiju štipaljku sada treba povezati na + klemu akumulatora), ulaz sa čitača/davača/senzora položaja radilice odn. bregaste osovine (ispituje se ommetrom) i izlaz ka bobini (ka klemi ''–1''). Komutator može otkazivati i tek pri nekim okretajima, a moguć je kvar i na čitaču ili kabelu ili konektoru čitača.

Davač može biti kalem u razvodniku ili poseban čitač ispred zubaca na nazubljenom zamašnjaku. 

Ako iskre ima, ali je slaba, provjeriti bobinu – moguće je da ima ''falš'' pražnjenje (iskrenje) koje joj smanjuje efekt, i ono može biti i iznutra (rijetko) ili vanjsko. Vanjsko iskrenje se provjerava približavanjem - opipavanjem bobine rukom dok se vergla ili dok motor radi, i vizuelno – po svjetlucanju (''koroni'') u mraku, posebno ako je motor u vlažnoj atmosferi ili magli jer se tada korona najbolje zapaža.

Ako je iskra iz bobine na ulasku u razvodnu kapu dobra, ako motor ipak može raditi, skidati i vraćati jedan po jedan kabel do svjećice i provjeravati da li ima promjene u radu motora (po njegovom zvuku ili po brojaču okretaja). Ako nema promjene, to pokazuje da taj cilindar nije u funkciji.

Ako motor ne može raditi, skidati jednu po jednu svjećicu i, vrativši kabel na nju i prislonivši je na masu, provjeriti iskru za vrijeme pokretanja motora. Ako je nema ili je slaba, provjeriti kablove do svjećica (opipavanjem i koronom) i dalje razvodnu ruku u razvodniku i samu razvodnu kapu. Kapa može biti napuknuta i kroz te unutrašnje pukotine formirati puzne staze za iskru kojom se iskra provodi nepravilno – neželjenom putanjom.

U kapi se može zateći i nedozvoljeno mnogo prašine ili vlage i to opet dovodi do falš putanje iskre. Kapu treba obrisati i osušiti.

Google oglas

Istaknuti oglas