Ponedjeljak 29 Studeni 2021

Uklanjanje i provjeravanje neispravnog termostata

Napisao
Termostat za vodu Termostat za vodu

Ako se motor vašeg automobila dugo zagrijava, ili se brzo pregrijava, uzrok bi mogao biti neispravan termostat. U većini automobila termostat se nalazi pod kupolastim kučištem na prednjem dijelu glave cilindra. Kučište je izravno spojeno s gornjom cijevi grijača. Ponekad se termostat nalazi u cijevi.

Da biste brzo i jednostavno testirali termostat, na hladno pokrenite motor, a zatim stavite ruku na gornju cijev da provjerite njezinu temperaturu. Ako se cijev gotovo odmah počne zagrijavati, termostat je zaglavljen u otvorenom položaju; ako cijev ostane hladna kad je motor na radnoj temperaturi, termostat je zaglavljen u zatvorenom položaju.

U idealnom slučaju cijev bi se trebala početi zagrijavati nakon otprilike tri minute; ako joj je potrebno dulje vremena termostat vjerojatno radi usporeno.

Da bi uklonili termostat, najprije djelomično ispustite rashladnu tekućinu tako da njezina razina bude niža od kučišta termostata. Uklonite cijev, a zatim vijeke i matice koji osiguravaju kučište termostata. Ako se ne može lako podići, lagano ga udarite komadom drveta - ne pokušavajte ga na silu otvoriti odvijačem. Izvadite termostat - možda ćete ga ponovno trebati nježno udariti. Ako je zatvoren, a želite li provjeriti otvara li se ispravno, stavite ga u zdjelu vode s kuhinjskim termometrom i zagrijte posudu.

Termostat bi se trebao otvoriti kod tri ili četiri stupnja temperature označene na njegovu rubu.

Prije postavljanja novog termostata blokirajte rupu u glavi cilindra komadom krpe da spriječite upadanje prljavštine, zatim izgrebite sve tragove starog brtvila i postavite ga u glavu cilindra s kučištem termostata. Naizmjenično zatežite matice ili vijke kučišta, malo po malo, da biste izbjegli iskrivljivanje kučišta. Nemojte pretjerano zatezati. Ponovno postavite gornju cijev. Uključite sustav hlađenja i ponovno pokrenite motor. Provjerite curi li tekućina oko kučišta ili cijevi.

Pustite motor da se ohladi, a zatim ponovite test s dodirivanjem cijevi.

Google oglas

Istaknuti oglas