Subota 27 Studeni 2021
Petak, 05 Travanj 2013 18:40

Reparatura alternatora

Napisao
Ocijeni sadržaj
(5 glasova)
Zamjenski rotor aternatora Zamjenski rotor aternatora

Dakle, radi se o marellijevom alternatoru od 85A. U principu su svi alternatori približno isti.

Prvo ga treba izvaditi van te skinuti remenicu. Navoj našpricati WD-om, i uz pomoć okastog ključa 24 i imbusa 8, za pridržavanje osovine, skinuti remenicu sa osovine alternatora. Neki alternatori na osovini ispod remenice imaju mali klin na koji treba pripaziti.

1skidanjeremenice

Zatim skinemo stražnju zaštitnu plastiku koju drže 3 vijka

2skidanjezatitneplastike

Kad skinemo plastiku, odmah se vidi regler sa četkicama i plastičnom nosaču i diodni most

3ispodplastike

Regler skinemo tako da odvijemo male vijke koji ga drže - u ovom slučaju trebalo je odviti maticu s najdužeg vijka na koji inače dolazi kabel sa akumulatora.

4skinutreglersaetkicama


Četkice su ponekad ispod malog plastičnog pokopca koji se skine i onda se vide kontakti na koje su zalemljene četkice. Četkice su na nekim alternatorima kao zavarene - jednostavno se odreže pletena žica i na nju nalemi žica novih četkica

5odlemljivajeetkica


Nove četkice - cijena oko 20-tak kuna

51etkice


Da bi skinuli stražnji dio kučišta, moramo odlemiti žice izvoda statora koji je dio prednjeg kučišta alternatora. Žice su zalemljene i utisnute limom kontakta pa treba istovremeno odlemljivati i plosnatim odvijačem razmaknuti kontakte. Postoje 3 izvoda sa po 2 žice na svakom kontaktu.

6odlemljivanjeizvodastatoraoddiodno


Skinut stražnji dio kučišta na kojem je pričvršćen diodni most sa tri vijka

7stranjekuitesadiodnimmostom


Prednji dio kučišta sa statorom i njegovim izvodima - 3 puta po dvije žice

11prednjekuitesastatorom

Skinut diodni most

8skinutdiodnimost

Rotor izbijemo lagano van - prednji veći ležaj ostaje u kučištu, a stražnji ostaje na osovini rotora

10izvaenrotor-stranjileajostaje


Prednji dio kučišta sa statorom - ležaj se nalazi ispod poklopca koje je učvršćen sa tri vijka. Negdje je poklopac pričvršćen zakovicama, pa ih je potrebno probušiti i zamijeniti novima.

111prednjekuitesastatorom-leajukuit


Novi ležajevi FAG-prednji veći 65 kn, stražnji manji, 29 kuna

12novileajevi

Rotor sa skinutim stražnjim ležajem

12skinutstranjileaj


Sastavljanje ide obrnutim redoslijedom: stavi se stražnji ležaj, prednji ležaj stavimo u njegovo ležište i pričvrstimo pokopac ležaja. Rotor stavimo unutar prednjeg dijela kućišta sa statorom i "nabijemo" kroz prenji ležaj do kraja. Pričvrstimo stražnji dio kućišta vijcima, pričvrstimo diodni most te zalemimo izvode. Regler i nosač sa novim nalemljenim četkicama vratimo u njegovo ležište i uvjijemo. Učvrstimo sa 3 vijka stražnju zaštitnu plastiku. Pričvrstimo maticu remenice pridržavajući osovinu imbus ključem.

Jedina stvar još koja je se još može napraviti je da se poravnaju žljebovi na kolektoru rotora, tj. ona dva bakrena prstena na kraju rotora se izbrazde, pa da bi nove četkice "legle", ti bakreni prsteni se poravnaju - ili se istokare ili ako nisu velike brazde, malo se pobrusi uz istovremeno okretanje rotora.


Zašto tri zavojnice?

Radi tzv peglanja napona - svaki ciklus ima jedan vrh iliti peek, a s tri zavojnice su ti vrhovi ispeglaniji. Bilo bi idealno da je čim više zavojnica, al to bi naravno zakompliciralo konstrukciju alternatora. Da bi se u zavojnici inducirala struja, kraj nje mora prolaziti magnet - u ovom slučaju je to elektromagnet rotora koji dobiva struju preko četkica reglera.

Regler je istovremeno spojen i na stator i rotor alternatora. To je elektronski sklop koji je tvornički podešen da regulira napon alternatora na nekih 14-15V, a to radi na principu da mjeri napon statora -ako on pada, istovremeno pojačava napon u rotoru koji postaje jače namagnetiziran i povećava napon i struju u statoru. Ako napon raste, smanjuje napon rotora i održava napon u granicama za koje je rađen. To najviše dolazi do izražaja kod promjena okretaja motora, a s time i okretaja samog alternatora

Moramo imati u vidu da sam alternator ima nekoliko puta manju remenicu od remenice radilice preko koje se pogoni pa s time i okretaji alternatora su nekoliko puta veći od okretaja motora. Dakle imamo trofazni izmjenični napon na izvodima statora. Ti izvodi su spojeni na 3 puta po dvije ispravljačke diode na diodnom mostu gdje se trofazni izmjenični napon pretvara u "jednofaznu" istosmjernu struju od nekih 14 V potrebnu za rad uređaja u autu. 

Alternatori se razlikuju po maksmalnoj struju koju mogu dati pod vršnim opterećenjem - u ovom slučaju je to 85A na 14V. Naravno postoje jači i slabiji alternatori, ovisno o modelu auta i količini uređaja u autu.

Najčešći kvarovi alternatora su istrošene četkice - svijetli lampica u obliku akumulatora na instrument tabli, auto sve teže pali dok nakraju neće upaliti jer bez proizvodnje struje iz alternatora, sva struja se crpi iz akumulatora.

Drugi rjeđi kvar je pregorijevanje dioda ili jedne od njih. Najčešće se to događa radi prejake potrošnje struje koju alternator na može isporučiti (npr jaka muzika) ili radi prašine koja sprječava hlađenje dioda. U tom slučaju opet se ne puni akumulator i svijetli ili treperi lampica na instrument tabli.

Treći najčešći kvar je zujanje ležajeva, najčešće prednjeg koji je naopterećeniji jer preuzima silu nategnutog klinastog remena preko remenice, te voda i vlaga koja zna doći u ležajeve radi oštećenih semeringa ležaja.

Najrjeđi kvarovi su pregorijevanje zavojnice statora ili još rjeđe rotora što je opet posljedica prevelikog opterećenja. (izvor:Fiatisti)

Google oglas

Istaknuti oglas