Subota 27 Studeni 2021
Utorak, 14 Lipanj 2011 15:13

Uvoz automobila u Hrvatsku

Napisao
Ocijeni sadržaj
(15 glasova)

Vjerujemo da su vam slijedeće informacije biti vrlo korisne, pogotovo onima koji si žele priuštiti starodobno vozilo ili vozilo mlađe generacije.

Prilikom uvoza vozila (automobila ili motocikala) u RH nema ograničenja što se tiče starosti vozila. Jedini je uvjet da vozilo mora proći postupak homologacije.

Prema Pravilniku o provođenju homolagacije vozila, homologacija se ne provodi za vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina, te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Ovo posljednje odnosi se na vozila koja su raritetna, većinom sportski modeli, odnosno vozila koja se evidentno nece koristiti za redovitu vožnju, a mlađa su od 30 godina.

Prilikom postupka uvoza i kad vlasnik pronade potencijalno vozilo, potrebno je od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb, Avenija Vukovar 78, ishoditi izuzeće od provođenja homologacije vozila.
Ono se izdaje na zahtjev kupca-uvoznika. U zahtjevu u kojem se treba pozvati na članak 16. st. 1. t. 3. Pravilnika o homologaciji treba navesti marku i tip, vrstu vozila, godinu proizvodnje i obvezno VIN oznaku (broj šasije). Uz zahtjev treba priložiti sliku tog vozila i kopiju prometne dozvole ili vlasničke knjižice.

Ukoliko je vozilo staro 30 ili više godina, Zavod će izuzeće dostaviti vlasniku u kratkom roku (8 dana). Gore navedeni postupak svakako treba napraviti prije dovoženja vozila na hrvatsku granicu kako bi izbjegli eventualnu ležarinu za vozilo i nenadane probleme oko homologacije. Vozilo je na granicu RH najbolje dovesti sa važecim reg. oznakama jer se time izbjegava postupak carinskog razduženja pri izlasku iz zemlje-unije gdje je vozilo kupljeno.

Ukoliko vozilo nije bilo registrirano prilikom kupnje, najbolje je napraviti izlazne carinske papire u mjestu gdje je kupljeno. Ti se dokumenti razdužuju prilikom izlaska iz nama susjedne zemlje, dakle na granici prije samog ulaska u RH. Dokumenti se mogu napraviti i na granicama nama susjednih zemalja uz veće troškove i dulje čekanje.

Prilikom ulaska vozila u RH treba na graničnom prijelazu, uz vlasničku knjižicu ili prometnu dozvolu, predočiti i spomenuto izuzeće od provođenja homologacije vozila. Uz ove dokumente treba imati račun za vozilo ukoliko je kupljeno od pravne osobe u inozemstvu. Ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe, treba imati kupoprodajni ugovor kojeg je preporučljivo ovjeriti kod notara odnosno javnog bilježnika u inozemstvu. Po dolasku na granicu, treba prijaviti uvoz vozila putem špeditera.

Pogranični carinski ured odreduje tada rok i mjesto carinjenja vozila, a ono se obavlja na jednoj od unutarnjih carinarnica, obično najbližoj mjestu prebivališta uvoznika. U posljednje vrijeme rok za carinjenje je skraćen na 24, maksimalno 48 sati.

Zajedno s odabranim špediterom, vozilom i cjelokupnom dokumentacijom uvoznik se mora u zadanom roku javiti carinskoj ustanovi koja je navedena u carinskoj prijavi, te cariniti vozilo. Carinik nije dužan prihvatiti cijenu navedenu u računu ili kupoprodajnom ugovoru za vozilo. Naime, Carina RH služi se američkim katalogom "Cars & Prices" za odredivanje vrijednosti uvezenog oldtimera. Katalog predviđa za svako vozilo 6 grupa cijena, ovisno o stanju u kojem se vozilo nalazi. Tumačenje pojedinih stanja vozila je izuzetno šturo i popraćeno je crno-bijelim crtežom općeg stanja vozila.

Katalog predvida slijedece kategorije stanja vozila:

1. excellent       –  izvrsno
2. fine                 –  lijepo
3. very good      –  vrlo dobro
4. good               –  dobro
5. restorable      –  treba restaurirati
6. parts vehicle – vozilo za dijelove

Prevedeno u cijene, npr. za FIAT 850 sport iz 1972. godine izgleda ovako po kategorijama:

1. kategorija - 7.500 USD
2. kategorija - 5.250 USD
3. kategorija - 3.000 USD
4. kategorija - 1.500 USD
5. kategorija  - 900 USD
6. kategorija  - 300 USD

Katalog vrlo opširno obraduje sve američke marke i tipove vozila, dok  se za vozila proizvedena u drugim dijelovima svijeta spominju samo  modeli koji su bili plasirani na američko tržište, a neki modeli uopće ne postoje u katalogu. Kako carinski službenici nisu kvalificirani za procjenu, moguće je da uvoznik neće biti zadovoljan njihovom odlukom.

Naime bilo je slučajeva da su carinici podigli procjenjenu vrijednost i nekoliko puta u odnosu na onu navedenu u računu ili ugovoru o kupovini vozila. Vlasnicima se u takvom slučaju savjetuje da zajedno sa špediterom pokušaju usmenim putem postići dogovor s carinskim službenikom ili njemu nadređenim oko visine procjene vozila. Ako to nije moguće, nije preporučljivo ostaviti vozilo u carinskom skladištu i pravnim putem zahtjevati sniženje procjene vozila jer je taj postupak dugotrajan, skup (nastaje trošak ležarine cca 100 Kuna/dan), a i vozilo je izloženo propadanju na otvorenom.

Praksa je pokazala da je bolje platiti davanja na procijenjenu vrijednost, skloniti vozilo s carine i dati ga procijeniti ovlaštenom procjenitelju osiguravajuće kuce koja ima licencu za međunarodne procjene (npr. Croatia osiguranje). Njihov procjenitelj izradit će opsežan elaborat o procjeni uz desetak fotografija vozila. Elaborat je u zakonskom roku potrebno predati carini i to uz zahtjev za sniženjem osnovice za carinjenje vozila. U pravilu, Carina prihvaća ovakav postupak kako bi se izbjegli daljnji parnični troškovi, a Ministarstvo financija u odredenom roku vraća razliku novca na račun uvoznika.

TROŠKOVI
Troškovi carinskih davanja za uvoz oldtimera u RH su izuzetno visoki.Uz administrativne troškove špeditera na graničnom prijelazu i u carinskoj ispostavi (500 do 800 Kn), davanja su kao za uvoz polovnih vozila, dakle 50 do 100% skuplje u odnosu na uvoz novih vozila! Važno je napomenuti da se na procijenjenu vrijednost vozila obračunava carina, na taj zbroj dodaje trošarina, a onda na taj iznos obračunava se PDV.

Tako su naprimjer davanja na uvoz vozila koje dolazi iz EU i vrijedno je 1000 Kn (automobil do 1600 ccm, motocikl do 250 ccm) oko 47% njegove procjenjene vrijednosti, a primjerice na vozilo koje je vrijedno 1.000.000 Kn i dolazi iz Australije (automobil iznad 1600 ccm i motocikl iznad 250 ccm ) davanja su 137% njegove procjenjene vrijednosti!!! Carina ce na procijenjenu vrijednost vozila dodati i tzv. podvozninu, odnosno trošak kojeg je vlasnik imao pri dovozu vozila do hrvatske granice (trošak goriva, auto-ceste, razne takse, itd.), a koja za europske zemlje iznosi do 200 EUR, ovisno o udaljenosti od RH, a za neke druge zemlje poput Novog Zelanda može biti i do 3000 USD.

Carina ovaj iznos pribraja procijenjenoj vrijednosti vozila i na taj iznos obračunava sva gore navedena davanja, što znatno poskupljuje uvoz. Da bi se ovakve situacije izbjegle, treba na račun odnosno kupoprodajni ugovor upisati da je trošak dovoza vozila do hrvatske granice na teret prodavatelja, odnosno da je uračunat u cijenu vozila (FCO RH), a najbolje je navesti međunarodni špediterski izraz: DELIVERY TERMS CIF CROATIA. 


CARINSKE STOPE
Carinska stopa za uvoz oldtimera iz 25 zemalja EU je 0% kao i za uvoz iz zemalja CEFTA-e, EFTA-e, BiH i Turske. Za uvoz oldtimera iz Moldavije stopa je 2,4%, a za uvoz iz svih ostalih zemalja je 12%. Kako se nulta stopa za carinjenje ostvaruje po zemlji proizvodnje vozila, za ostvarenje ove povlastice neophodno je pri izvoznom carinjenju zatražiti obrazac EUR - 1, kojim se potvrđuje porijeklo robe.

Ukoliko je pak cijena vozila manja od 6.000 EURA, obrazac EUR - 1 može zamijeniti izjava (na računu ili kupoprodajnom ugovoru) izvoznika kojom on potvrduje povlašteno (preferencijalno) porijeklo robe. Pored potpisa i pečata na računu ili kupoprodajnom ugovoru, izvoznik (prodavatelj) mora osobno potpisati i ovu izjavu, a ako je izvoznik (prodavatelj) tvrtka, izjava mora imati i pečat. Najidealnije je izjavu napisati na engleskom jeziku: "The exporter of the product covered by this document declarers that except otherwise clearly indicated, these proudcts are of EU prefferential origin."

Na zbroj procijenjene vrijednosti vozila i carine dodaje se trošarina koja je razlicita za automobile do 1600 ccm i motocikle do 250 ccm , a u ovu kategoriju spadaju i sva vozila sa vankel motorom bez obzira na zapremninu u odnosu na automobile iznad 1600 ccm i motocikle iznad 250 ccm.

Ukoliko je procijenjena vrijednost vozila manja od 50.000 Kn, a automobil ima manje od 1600 ccm (motocikl do 250 ccm), trošarina je 19,5%. Za automobil iznad 1600 ccm (motocikl iznad 250 ccm) trošarina je 26%. Trošarina za vozila skuplja od 50.000 Kn obracunava se po priloženoj tablici.

Procijenjena vrijednost nza automobile do 1600 ccm i motocikle do 250 ccm trošarina

             0 -  50.000 Kn    19,5%
  50.000 - 100.000 Kn    9.750 Kn + 27% na iznos preko 50.000 Kn
100.000 - 150.000 Kn   23.250 Kn + 34,5% na iznos preko 100.000 Kn
150.000 - 200.000 Kn   40.500 Kn + 42% na iznos preko 150.000 Kn
200.000 - 250.000 Kn   61.500 Kn + 49,5% na iznos preko 200.000 Kn
250.000 - 300.000 Kn   86.250 Kn + 57% na iznos preko 250.000 Kn
300.000 - 350.000 Kn  114.750 Kn + 64,5% na iznos preko 300.000 Kn
preko        350.000 Kn  147.000 Kn + 72% na iznos preko 350.000 Kn

Procijenjena vrijednost za automobile preko 1600 ccm i motocikle preko 250 ccm trošarina

             0 -  50.000 Kn 26%
  50.000  - 100.000 Kn  13.000 Kn + 36% na iznos preko  50.000 Kn
100.000 - 150.000 Kn  31.000 Kn + 46% na iznos preko 100.000 Kn
150.000 - 200.000 Kn  54.000 Kn + 56% na iznos preko 150.000 Kn
200.000 - 250.000 Kn  82.000 Kn + 66% na iznos preko 200.000 Kn
250.000 - 300.000 Kn 115.000 Kn + 76% na iznos preko 250.000 Kn
300.000 - 350.000 Kn 153.000 Kn + 86% na iznos preko 300.000 Kn
preko       350.000 Kn 196.000 Kn + 96% na iznos preko 350.000 Kn

Na ovako izračunatu osnovicu dodaje se još PDV. Špediter je dužan uvozniku u roku od nekoliko dana dostaviti uplatnicu s izračunatim uvoznim pristojbama, a iznos treba uplatiti u korist Ministarstva financija RH. S tom uplatnicom, ovjerenom carinskom deklaracijom, izuzećem od provođenja homologacije, ovjerenim računom ili kupoprodajnim ugovorom od strane carine, prometnom dozvolom ili vlasničkom knjižicom vlasnik može obaviti tehnički pregled i registrirati vozilo.

Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br. šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji je steklo na osnovi svojih tehnickih, konstrukcijskih i dizajnerskih značajki.

SAVJET: pričekati 2013 jer unutar članica europske unije nema carina pa kad auto kupimo u Njemačkoj vrijede i papiri i homologacija pa samo sa njihovim papirima dođemo na tehnički i policiju po prijavu.Osim ako naši ne izmisle toplu vodu.

Google oglas

Istaknuti oglas